Νέο Voucher Ανέργων και Εργαζομένων στον τομέα του Τουρισμού

26 April 2024

‼️ Νέο Voucher Ανέργων και Εργαζομένων στον τομέα του Τουρισμού
📌 Διάρκεια: 250 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση
Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.250 €
Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
▶️ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον 200 ένσημα στον τομέα του τουρισμού και ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,
(β) πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και
(γ) εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.
🔹 Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU
☎️ Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παράρτημα της περιοχής σας στα στοιχεία που αναγράφονται.