Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας: Εργαστήριο Ομαδικής Πληροφόρησης σε συνεργασία με το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

16 May 2018

                                                       

 Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Εργαστήριο Ομαδικής Πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων στο χώρο του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΣΙΡΙΑ, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ) με τίτλο: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας» την Δευτέρα 14/5/2018 και ώρα 19:00.

Περιγραφή ομαδικού εργαστηρίου: Η ομάδα στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου ήταν εργαζόμενοι, άνεργοι, άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό/ επαγγελματική κινητικότητα  και εγκλωβισμένοι μισθωτοί. Η θεματολογία του προέκυψε ως λογική αναγκαιότητα των συντελούμενων αλλαγών στην αγορά εργασίας και τη συνακόλουθη κατάργηση της γραμμικής σταδιοδρομίας. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η  ανάπτυξη  δεξιοτήτων για τη διαχείριση των επαγγελματικών στόχων, την υλοποίηση μεταβάσεων και την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται από τις αλλαγές. Αναλυτικότερα, το εν λόγω εργαστήριο εστίαζε στους τέσσερις επιμέρους παράγοντες της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, διερευνούσε το βαθμό ετοιμότητας του ατόμου στην αντιμετώπιση των απρόσμενων μεταβάσεων και το βοήθησε στην αξιοποίηση της αλλαγής στην επαγγελματική του πορεία και στην ανάκτηση των δυνάμεών του, όταν απρόβλεπτα γεγονότα μεταβάλλουν τα σχέδια της σταδιοδρομίας του

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο

ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης, (Εμμ. Καστρινάκη 23, Ηράκλειο),

Τηλ. 2810 343616, Τηλ.& fax 2810 343614

Email:Κkritiinediktio@inegsee.gr, inekriti@otenet.gr

Web site https://kriti.inegsee.gr, http://www.inegsee.gr/

f  ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ

 

Αρμόδιος Σύμβουλος: Μάνος Πετράκης

 

ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” www.edulll.gr

 

Το πλαίσιο

Τα ομαδικά εργαστήρια αποτελούν δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πράξης “Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ)».