ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

6 December 2017

 Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (Παράρτημα Κρήτης) ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣστο πλάισιο των Υπηρεσιών του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων, πρόκειται να υλοποιήσει Εργαστήριο Ομαδικής Πληροφόρησης σε συνεργασία με το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥΕσπερινό Λύκειο Ρεθύμνου.

Τόπος διεξαγωγής: 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΣΙΡΙΑ, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

Τίτλος ομαδικού εργαστηρίου: «Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα»

  • Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 19:00 – 21:00

Περιγραφή ομαδικού εργαστηρίου:

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τρόπος ρύθμισης των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή, εξαιτίας των αλλαγών που συντελούνται σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι κοινωνικές – οικονομικές αλλαγές σε συνδυασμό με την εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων, την ανασφάλεια που μπορεί να αναπτύσσεται σε διάφορους εργασιακούς χώρους, την ενίσχυση της ελαστικής εργασίας, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο διαρκούς επισφάλειας για ένα τμήμα του εργατικού δυναμικού. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για το είδος και το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων και τις επιδράσεις που ασκούν οι μεταβολές στην αγορά εργασίας.

Μέσω του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων και την διάκριση των συμβάσεων εργασίας, να διακρίνουν το είδος των εργασιακών σχέσεων (ατομικές και συλλογικές), να διαχειρίζονται τις αλλαγές που υφίστανται και επηρεάζουν τα εργασιακά δικαιώματα. Διερευνώνται το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων και τα είδη των συμβάσεων εργασίας, επισημαίνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και δίνεται πληροφόρηση σχετικά με τους φορείς που ρυθμίζουν το πλαίσιο λειτουργία των εργασιακών δικαιωμάτων.

 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο

ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης, (Εμμ. Καστρινάκη 23, Ηράκλειο),

Τηλ. 2810 343616, Τηλ.& fax 2810 343614

Email:Κkritiinediktio@inegsee.gr, inekriti@otenet.gr

Web site https://kriti.inegsee.gr, http://www.inegsee.gr/

f  ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αρμόδιος Σύμβουλος: Μάνος Πετράκης

 

ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” www.edulll.gr

 Το πλαίσιο

Τα ομαδικά εργαστήρια αποτελούν δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πράξης “Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ)».