ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

17 May 2024

 

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης, σε συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου, ανακοινώνουν την υλοποίηση ομαδικού εργαστηρίου ενίσχυσης κι ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων.

 

Τίτλος Εργαστηρίου Ημερομηνία Ώρα ΤΟΠΟΣ Χώρος
«Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας» 20/5/2024 19.30-21.30 Ηράκλειο ΣΔΕ Ηρακλείου

 

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου:

Η «επαγγελματική προσαρμοστικότητα» (career adaptability) αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη έννοια στη θεωρία της σταδιοδρομίας. Αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να διαπραγματευτούν με επιτυχία τις μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να περιγράφει η «ανάγκη για ετοιμότητα» του ατόμου προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διαρκή αλλαγή των εργασιακών ρόλων, μαθαίνοντας ταυτόχρονα τρόπους συνειδητής διερεύνησης του εαυτού και περιβάλλοντος.

Επικοινωνία:

ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης

Διεύθυνση: Α.Παπανδρέου 61 & Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, Ηράκλειο, 71305

Τηλ/fax: 2810343616

Email: kritiinediktio@inegsee.gr  , crete@reg.inegsee.gr

https://kriti.inegsee.gr , https://www.inegsee.gr/

f : https://www.facebook.com/inegseekritis/?locale=el_GR

 

ΣΔΕ Ηρακλείου

Διεύθυνση: Συβρίτου 4, Ηράκλειο, 71303

Τηλ: 2810831145

Email: sde.irakliou@gmail.com , sdeher@sch.g r

f : https://shorturl.at/deyBY