Κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο «Ασφαλιστικές Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4670/2020″

30 June 2020

 

Κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο «Ασφαλιστικές Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4670/2020″ https://bit.ly/2Bk8LBJ

στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων

Στο κείμενο παρουσιάζονται συνοπτικά οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τα ποσά και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών –επιστημόνων».

Υπενθυμίζουμε ότι για τυχόν ερωτήματά σας προς το Δίκτυο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ https://bit.ly/2u4MAYe

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το ερώτημά σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kritiinediktio@inegsee.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2810343616 με την Περιφερειακή δομή του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης.

ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” https://empedu.gov.gr/

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».