Κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο: “Ευπαθείς ομάδες και εξ αποστάσεως εργασία”

1 October 2020

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων και με αφορμή το πλήθος ερωτημάτων εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για τα εργασιακά τους δικαιώματα εν μέσω πανδημίας, επισυνάπτεται  κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο: “Ευπαθείς ομάδες και εξ αποστάσεως εργασία”, το οποίο αναφέρεται:

Α) στη διαδικασία ένταξης εργαζόμενου που ανήκει σε ευπαθή ομάδα στο καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας ή στη λήψη άλλων μέτρων, όπου η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι δυνατή,

Β) στις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του εργοδότη και

Γ) στον καθορισμό των ευπαθών ομάδων και των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει ο εργαζόμενος, όπως αυτά προβλέπονται στην από 22.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 161/22.8.2020) και στην υπ’ αριθμ. 37095/1436  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 4011/18.9.2020) https://bit.ly/2HzmNCb

Υπενθυμίζουμε ότι για τυχόν ερωτήματά σας προς το Δίκτυο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ https://bit.ly/2u4MAYe

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το ερώτημά σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kritiinediktio@inegsee.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2810343616 με την Περιφερειακή δομή του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης.

ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”

https://empedu.gov.gr/

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».