ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

29 April 2021

 

Ολοκληρώθηκαν τα εξειδικευμένα προγράμματα τουρισμού σε:

  • ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ «Υπάλληλος Υποδοχής»
  • ΡΕΘΥΜΝΟ «Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική»

στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού», του Υποέργου 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ)», με την υποστήριξη των Εργατικών Κέντρων Λασιθίου και Ρεθύμνου.

Μετά την ολοκλήρωση των καταρτίσεων και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι καταρτιζόμενοι έλαβαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά:

  • Υπάλληλος Υποδοχής / Βασικό Επίπεδο
  • Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική / Βασικό Επίπεδο

με βάση τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης «Τομέας Τουρισμού», της ACTA A.E. που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.