ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ

26 November 2018

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  Κρήτης, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μαλεβιζίου του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ., οργανώνει ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης κι επαγγελματικής συμβουλευτικής προς ανέργους και εργαζόμενους σε κατοίκους του δήμου Μαλεβιζίου.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η πληρέστερη υποστήριξη που αποσκοπεί στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα των ομαδικών εργαστηρίων:

  • Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018: «Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα»
  • Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018: «Διαχείριση άγχους και Ανεργία»
  • Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018: «Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας»

 

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στον χώρο της υπηρεσίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μαλεβιζίου και ώρα 10:00-12:00.

 

Το πλαίσιο:

Τα ομαδικά εργαστήρια  οργανώνονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ)» και της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο:

  • ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης (Εμμ. Καστρινάκη 23, Ηράκλειο, τηλ/fax. 2810 343616)

και στο

  • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαλεβιζίου, καθημερινά από τις 09:00 – 15:00 (Ελ. Βενιζέλου & Αντιγόνης 1, Γάζι τηλ. 2810 823904).