ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ

10 May 2019

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
Ώρα: 10.00-12.00
 

Χώρος: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αίθουσα Σεμιναρίων της ΣΔΟ (1ος Όροφος)

 

Το πλαίσιο

Τα ομαδικά εργαστήρια αποτελούν δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πράξης “Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ)».

 

ΕΣΠΑ-“Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” https://empedu.gov.gr

Πληροφορίες:

  • ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης, (Ανδρέα Παπανδρέου 61 και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, Ηράκλειο)

Τηλ.& fax 2810 343616

Email: kritiinediktio@inegsee.gr

Web site https://kriti.inegsee.gr, http://www.inegsee.gr/

f  ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

  • Γραφείο Διασύνδεσης

Τηλ. Επικοινωνίας:2810 379 335,6
Website: www.career.teicrete.gr
Email: malogd@career.teicrete.gr