«Όψεις παρενόχλησης και εκφοβισμού στην εργασία: Πρακτικές υποστήριξης και ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού από το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης»

12 May 2021

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο

Το Περιφερειακό Παράρτημα του ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης συμμετέχει στην Διαδικτυακή Ημερίδα που οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης, με θέμα: «Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας», με την εισήγηση του Συμβούλου Απασχόλησης:

«Όψεις παρενόχλησης και εκφοβισμού στην εργασία: Πρακτικές υποστήριξης και ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού από το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. Κρήτης»

την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 και ώρα 10:15π.μ.-2:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας “zoom” της Περιφέρειας Κρήτης και του παρακάτω συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/87852219189?pwd=cGF6ZFZuN21oY1ZWWkw0Z0R6VEF5UT…